بسته بندی

شرکت سود پرک کارا کیمیا بسته بندی سود پرک را در کیسه های دوجداره (پلی پروپیلن و پلی اتیلن) و دوخت بسیار مناسب و همچنین درصورت درخواست مشتریان ، پالت و شرینگ شده روانه بازار می نماید. بسته بندی اصولی سود پرک یکی از نکات کلیدی و مهم در تولید، حمل و نقل و نگهداری آن می باشد، چراکه اگر سود پرک تولیدی در کیسه هایی با کیفیت پایین بسته بندی شود، هوا و رطوبت به داخل کیسه نفوذ کرده و موجب به هم چسبیدگی و کلوخه شدن پرک های سود کاستیک می شود. این امر موجب کاهش و افت کیفیت سود پرک شده و آن را غیر قابل استفاده میکند.

انواع بسته بندی سود پرک در شرکت پرک کارا کیمیا:
•    کیسه های ۲۵ کیلویی
این کیسه ها با استفاده از نخ محکم پلی استری دوخته می شود تا دوخت کیسه در مجاورت با سود پرک دچار پوسیدگی نشود و از ورود هوا به داخل کیسه ها پیشگیری کند. که این موضوع از تبدیل شدن سود پرک به کلوخ (در اثر ترکیب هوا و هیدروکسید سدیم) و به مرور زمان از هم متلاشی شدن کیسه ها جلوگیری می کند.•    جامبوبگ
در این نوع بسته بندی سود پرک به صورت 5۰ کیسه ۲۵ کیلویی در یک کیسه 1250 کیلوگرمی (جامبوبگ) بسته بندی می شود. کیسه جمبوبگ محافظ مناسبی برای جلوگیری از پارگی احتمالی کیسه ها بر اثر جا به جایی می باشد و همچنین از تابش مستقیم آفتاب به کیسه ها و نفوذ هوا به کیسه های آسیب دیده نیز جلوگیری می نماید.